Viden, udvikling og samvær
Du får vist kurser fra hele Danmark.Vælg område

DEO Oplysningsforbundet

Oplysningsforbundet DEO DEO's formål er at fremme debat og oplysning om Den Europæiske Union. Ud fra en demokratisk tankegang ønsker oplysningsforbundet at aktivere flest muligt i en alsidig og fordomsfri debat om det europæiske samarbejdes indhold og rammer. DEO er et landsdækkende oplysningsforbund, som arbejder for demokrati i Europa. Vi er partipolitisk uafhængige og neutrale, men stiller politiske spørgsmål og sætter problemer til debat. Vi arbejder for at engagere folk i EU-spørgsmål og søger at skabe rammerne for en levende demokratisk debat.

Mere om denne underviser

Kurser hvor DEO Oplysningsforbundet underviser