Viden, udvikling og samvær
Du får vist kurser fra hele Danmark.Vælg område

Handels betingelser

Denne butik anvender DIBS. Betalingen med kreditkort i denne butik er derfor sikkert og certificeret af VISA og Mastercard.

Bemærk: I mange tilfælde har køber 14 dages fortrydelsesret ved handel på nettet.
Undtaget herfra er blandt andet køb af 'rekreative fritidsaktiviteter' som onfatter de fleste kurser på denne portal.
Se punktet Fortrydelse og afmelding nedenfor.

Se også gældende betalings og tilmeldings vilkår på de enkelte lokale afdelingers sider, de kan afvige fra de generelle betingelser, eller ring og spørg afdelingen hvis du er i tvivl.

Find listen med link til afdelingernes sider her:
https://aftenskole.aof.dk/aofafdelinger/

 

Generelle retningslinier:

Disse forretnings betingelser gælder ved køb på aftenskole.aof.dk hvor afdelingerne ikke har indlagt deres egne betalings betingelser.
Du kan altid se hvilke betingelser der gælder ved køb af de enkelte kurser/arrangementer ved at klikke på linket ”Betalingsbetingelser” på de enkelte kursers sider.

Betaling

Din plads på holdet er først endeligt reserveret, når vi har modtaget din fulde indbetaling på det pågældende deltagergebyr. Modtages den fulde betaling ikke rettidigt, vil pladsen blive frigivet. En evt. afmelding skal ske ved henvendelse til den lokale AOF Afdeling der udbyder kurset/arrangementet.

Afdelingerne giver mulighed for en eller flere af følgende betalings måder:

 • Indbetaling via netbank
  vær opmærksom på FIK +71 indbetalingskoden på udsendte bekræftelsesmail. Denne indtastes i netbank f.eks. under "Betal indbetalingskort".
 • Indbetaling via fremsendt girokort
  Har du valgt girokort som betalingsmetode, vil du oftest først modtage girokortet, når kurset bliver sat i gang.
  Girokort fremsendt pr. email KAN KUN BRUGES TIL NETBANK.
  Ønskes girokort fremsendt med almindelig post, bedes dette oplyst ved tilmeldingen.
 • Med dankort via AOFs hjemmesider
  Der udsendes en bekræftelsesmail umiddelbart efter tilmeldingen - der udsendes ikke yderligere bekræftelse.
 • I nogle afdelinger skal du medbringe denne bekræftelses mail ved kursus start.
 • Kontant/dankort-betaling på det lokale AOF kontor
  Ring evt. og hør om dankort betaling er muligt ved fremmøde

Ved dankort betaling på nettet anvender DIBS der er garant for nem og sikker betaling.
Indtastning af kort data vil foregå på siden:

Ved alle kort betalinger fremgår pris tydeligt i betalings vinduet inden der trykkes Ok.
Pris incl. gebyr vist i DIBS vinduet er altid den gældende pris.

Aflysninger

Hvis der ikke er nok tilmeldte til kurset/arrangementet, forbeholder AOF sig ret til at aflyse dette.

Ved aflysning vil et eventuelt indbetalt beløb blive returneret til dig.

I stedet for eventuel aflysning af kurset, foredraget eller øvrigt arrangement kan startdato ændres, du vil så få besked, og have mulighed for at afmelde dig med fuld tilbage betaling, ligesom ved aflysning.

Ændringer i afholdelse

Ændringer bliver udmeldt via sms og email. Derfor bedes mobil nr. og/eller  email-adresse oplyst ved tilmelding.

Fortrydelse og afmelding

Ekskursioner, spisning, kulturelle arrangementer og 'rekreative fritidsaktiviteter:

Tilmelding til ekskursioner eller arrangementer med fx teater eller koncert -billetter, spisning rejser mv. er bindende og uanset om de er købt og betalt over internettet kan kursusgebyret ikke refunderes.
Din tilmelding er bindende

Dog kan den enkelte afdeling give mulighed for at du som deltager kan afmelde dig arrangementer og få hele eller noget af din betaling retur.
Dette undersøger du ved henvendelse til den afdeling der udbyder arrangementet.
Der skal typisk være afmeldt mindst 14 dage før start hvis det skal være en mulighed.

Manglende fremmøde giver ikke ret til tilbagebetaling.

Kurser købt via kursusportalen, som ikke er omfattet ovenfor.

I henhold til forbrugeraftaleloven er der 14 dages fortrydelsesret ved e-handel. Nogne kurser købt på denne portal er omfattet af denne fortrydelsesret. f.eks. erhvervs kurser uden tilskud igennem folkeoplysningsloven.

(se evt. www.forbrug.dk under 'fortrydelsesret').

Fortrydelsesfristen er her 14 dage.

Fristen regnes som udgangspunkt fra den dag, du har indgået aftalen, dvs. når du tilmelder dig kurset.

Du har efter forbrugeraftaleloven krav på at få en række oplysninger, bl.a. om fortrydelsesretten og om den bestilte tjenesteydelse. Fortrydelsesfristen løber ikke, før du har modtaget disse oplysninger på skrift (f.eks. på papir eller e-mail). Fristen udløber dog senest 3 måneder efter den dag, du har indgået aftalen.

Inden udløbet af fortrydelsesfristen skal du underrette den lokale AOF afdeling om, at du har fortrudt aftalen. Hvis du vil give denne underretning skriftligt – f.eks. pr. brev eller e-mail – skal du blot sende underretningen inden fristens udløb. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og opbevare postkvitteringen.

Underretning om, at du har fortrudt aftalen, skal gives til den lokale afdeling som udbyder kurset/arrangementet. (se evt. vejledning under Henvendelse)

Handicap/specialundervisning

Ved deltagelse på små hold med handicap/specialundervisning skal deltagerne iflg. folkeoplysningslovens skriftligt erklære sig berettiget til handicap/specialundervisningen i det konkrete emne. Denne erklæring afgives til underviseren ved kursets start.

Pligt for udenbys deltagere til at oplyse cpr-nr.

En deltager, som melder sig til et kursus i en anden kommune end hjemstedskommunen, har som betingelse for deltagelse i undervisning m.v., pligt til at oplyse sit fulde personnummer til skolen, jvf. Folkeoplysningsloven.

Bøger, materialer, fotokopier

Betales af deltagerne og anskaffes i samråd med læreren. Ved nogle kurser er der medregnet en udgift til materialer i kursusgebyret, som skal betales af alle. Ved andre kurser aftales det undervejs med underviseren. (F.eks. ved madlavning kan det aftales undervejs hvilke retter der laves og dermed hvad udgiften bliver)
Pensionister, efterlønsmodtagere, ledige og studerende, der går til nedsat pris, skal stadig betale hele materialeudgiften.

Henvendelse

Al henvendelse vedrørende kurser, foredrag og øvrige arrangementer skal som udgangspunkt ske til den afdeling som udbyder kurset/arrangementet, dog kan undervisers telefon nummer nogle gange være sat på som kontakt telefon under kursus beskrivelsen.

Se liste over afdelingerne og deres telefon numre her.

Hvilken afdeling der udbyder det enkelte kursus/arrangement kan ses på kursus oversigterne på nettet, eller i de trykte kataloger

Eller inde på kursus siden under kursus information

Hvis du ønsker at klage

Du skal først henvende dig til den AOF-enhed, som du har købt kurset m.v. hos.
Du har dernæst mulighed for at rette henvendelse til Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning (www.kfst.dk/Forbrugerforhold/Klageforhold/Center-for-Klageloesning) for at undersøge, om Centret har mulighed for at hjælpe dig med klagen.
Og endelig er der også EU-Kommissionens online klageportal www.ec.europa.eu/odr

Forbehold

Der tages forbehold for ændring af undervisningssted, ændring af undervisere eller foredrags holdere, ændring af kursusstart, udsættelse og aflysning af kursusgange samt ændret lovgivning, trykfej og fejl i tekster og andet på nettet!
De viste billeder er ikke nødvendigvis af ting der har noget med det specifikke arrangement/kursus at gøre.

 

Denne portal drives af:

AOF Danmark
Molestien 7, 1. Sal
2450 København SV

CVR. - nr. 31460115

https://aof.dk