Viden, udvikling og samvær
Du får vist kurser fra hele Danmark.Vælg område

Tysk A1-2

Målgruppen: Kursister med 30 lektioner fra A1.trin 1 eller lignende.

Beskrivelse: Vi øver præsentationer, som indeholder oplysninger om familierelationer, bolig, job og fritidsinteresser. Vi træner opbygning af korte sætninger, som relaterer til situationer fra dagligdagen så som restaurantbesøg, ankomst på feriestedet og indkøb. Vi gennemgår flere spørgeord og træner i at stille basale spørgsmål og besvare dem i korte sætninger. Vi læser kortfattede tekster så som turistrelaterede brochurer. Vi arbejder med angivelser af mængde, tid og sted, som f.eks. priser og tidsperioder. Der trænes i at skrive meget enkle tekstsekvenser i form af beskeder. ”Landeskunde” (informationer og fakta om Tyskland), for eks. befolkningstal og geografi, inddrages.

Grammatik: Navneordenes køn, fordybelse ental/flertal, hjælpeudsagnsord sein, haben, werden i førnutid, regelmæssige udsagnsord i førnutid, relevante mådeudsagnsord i nutid, de mest brugte uregelmæssige udsagnsord i nutid, ejestedord, refleksive stedord, introduktion ”kasussystem”- genstandsled (Akkusativ).