Viden, udvikling og samvær
Du får vist kurser fra hele Danmark.Vælg område
Vis underviser
Tommy P. Christensen
Ledige pladser

Krige og revolutioner - 12 Foredrag

Ved spørgsmål ring til 20 40 42 10

Krige og revolutioner i Europa

Onsdag d. 13 september 2017
Græske tilstande
- fra frihedskamp til borgerkrig
Denne gang går vi tæt på den stormfulde historie om grækernes lange vej mod frihed og demokrati. Den græske uafhængighedskrig startede i 1820-erne, og var fra starten rettet mod tyrkerne og det osmanniske rige. Stormagterne havde dog forskelligartede interesser i området, og deres udpegning af kong Otto som Hellenernes konge, satte fra starten monarkiet i et skævt lys. Vi hører om Belejringen af Messolonghi, Grækenland under den 1. og den 2. verdenskrig. Om de hårde kampe som den græske modstandsbevægelse kom til at kæmpe mod italienerne, tyskerne, bulgarerne - og englænderne (!) inden amerikanernes intervention afgjorde sagen, og sikrede Grækenland for NATO foran næsen på Sovjetunionen.

Onsdag d. 27. september 2017
Balkankrigene
- et forspil til Den store Krig i 1914?
Denne gang vil vi fordybe os i Europas sydøstlige grænseegne, hvor Balkan jævnligt giver anledning til uroligheder. Op gennem 1800-tallet var en række nye nationalstater blevet dannet på Balkanhalvøen, og 1912-13 blev de sidste dele af det osmanniske rige i Europa anledning til krige (1. og 2. Balkankrig). Var den 1. Balkan-krig nærmere en forsmag på skyttegravs-krigen?
Vi ser på Makedonien, Thrakien, Epiros samt Ægæerhavets østlige del, og trækker tråde op mod de senere krige på Balkan. Skuddene i Sarajevo bliver ofte angivet som årsagen til den 1. Verdenskrig, men holder det for en nærmere prøvelse og er det nærmere nationalismen, der er roden til alt ondt på Balkan?

Onsdag d. 11. oktober 2017
Kanonerne i August 1914
- østfronten under den 1. verdenskrig

Barbara Tuchman blev berømt på sin bog om "Kanonerne i August", der er en letlæst indføring i hvad der gik forud for krigsudbruddet i 1914. Vi vil prøve at skelne mellem krigen på Vest- og Østfronten og forsøge at udskille de faktorer, der var drivende for krigen på Østfronten.
Fra starten blev Slaget ved Tannenberg et knusende nederlag for den russiske hær, der med offensiven Gorlice-Tarnow blev drevet ud af det polske område og først i sommeren 1916 fik den russiske general Brusilov skabt en vellykket modoffensiv, der reelt blev begyndelsen til enden for de østrig-ungarske styrker.
På tilsvarende vis kan de færreste nok huske Gallipoli-kampagnen, der kostede ca. 140.000 allierede soldater livet, og gav tyrkernes Kemal Atatürk den heltestatus, der blev en af forudsætningerne for hans senere politiske karriere. Endelig må det ikke glemmes, at netop begivenhederne på øst-fronten åbnede nye muligheder for bolsjevikkerne, der lovede "Fred og Brød!"

Onsdag d. 8. november 2017
Påskeopstanden i Dublin 1916
- og den irske uafhængighedskrig
Alle, der forsøger at forstå det irske folks historie kommer til at forholde sig til irernes forhold til det britiske imperium. Var Irland blot et koloniserings-område eller har religion, kultur og den enorme udvandring afgørende betydning for de irske "Troubles"?
Vi springer frem til Irland under den 1. verdenskrig, hvor næsten 100.000 irske katolikker var trukket i engelsk uniform, medens andre irere valgte at gøre oprør mod den engelske militærmagt i påsken 1916. Det hele endte få år senere i en blodig borgerkrig, der fortsat er et smerteligt sår i den irske selvstændighed. Vi ser nærmere på både kampene med englænderne og de irske parter, hvor Eamon de Valera's tilhængere valgte den linje, at et ny Irland skulle fødes i irsk blod!
Vi hører om de Valeras irske republik, hvor han søgte at sætte tiden i stå, om neutralitetspolitikken under den 2. verdenskrig, om den keltiske tiger samt om Brexits betydning og de seneste valg i Nord og Syd.

Onsdag d. 22. november 2017
Dansk flyvnings barndom
- og flyvevæsenet i krigens tjeneste
Dansk flyvnings barndom havde fra starten såvel civile som militære perspektiver. Nordens første aerodrom, der blev etableret på Christianshavns Fælled, blev både hjemsted for den første militære flyveskole og DDL, Nordens første luftfartsselskab.
Den 1. verdenskrig skabte de første luftstridskræfter og revolutionerede aeroplanfremstillingen. DDLs første fly i 1919 stammede fra de engelske overskudslagre og Versaillestraktaten søgte at forhindre Tyskland i at besidde en fly-fabrikation.
Vi hører om mellemkrigstidens forestillinger om luftkrig og Tysklands hemmelige uddannelse af militære piloter og fremstilling af militærfly. Den danske politik omkring Hærens Flyvevæsen, Marinens Flyvetropper og en dansk arbejde som formålet med en dansk flyproduktion samt oprustningen i 30'ernes Europa.
Den Spanske Borgerkrig blev en generalprøve på den 2. verdenskigs rædsler og Danmark håbede på at en ny verdenskrig med terrorbombninger ikke ville ramme os. Vi ser på de danske erfaringer med luftkrigen og etableringen af et dansk luftvåben, der først blev en realitet i tiden omkring Danmarks indtræden i NATO. Endelig hører vi om det danske flyvevåbens rolle under den kolde krig.

Onsdag d. 20. december 2017
Finlands krige i 1900-årene
Efter finnerne i århundreder havde hørt til det svenske rige blev Finland i 1809 et storfyrstendømme med den russiske zar som finsk storfyrste. I den sidste del af 1800-årene oplevede finnerne, der havde haft et udstrakt selv-styre, at Finland i lighed med de baltiske lande og Polen blev offer for en hårdhændet russificering.
Efter bolsjevikkernes revolution skulle man tilpasse sig det nye Sovjet-rusland. Vi hører nærmere om de krige som blev resultatet: Vinterkrigen (1939-1940), Fortsættelseskrigen (1941-44) samt Laplandskrigen (1944-1945). Men også efter Den store Fædrelandskrig måtte man under den kolde krig stå på god fod med Sovjetunionen. "Finlandisering" og den nye tid efter Murens fald betød at Finland atter skulle justere på sit forhold til Rusland. Hvordan ser Putin egentlig på Finlands rolle i en tid, hvor NATO er opmarcheret i de tre baltiske nationer?

2018

Onsdag d. 17. januar 2018
Ungarn i krig og fred
- fra kejsertid over sovjetstyre til Viktor Orban
Med afslutningen af den 1. verdenskrig gik kejserriger deres undergang i møde og et af dem var Østrig-Ungarn. Først ser vi på Ungarn under Habsburgerne (1699-1918), og fortsætter med mellemkrigstiden.
Dernæst ser vi nærmere på Ungarns situation under den anden verdenskrig, hvor ungarske troppers deltog i det tyske angreb på Sovjetunionen i 1941.
Efter Den Røde Hærs indtog blev Ungarn i 1946 en republik og da de sovje-tiske tropper forblev i landet kunne kommunistpartiet i 1949 udråbe en folkerepublik.
Da den ungarske regering i november 1956 besluttede at Ungarns skulle udtræde af Warszawapagten og samtidig anmode FN om at anerkende Ungarn som neutral stat var Sovjetunionens tålmodighed opbrugt.
Endelig ser vi på den seneste udvikling i Ungarn efter Berlinmuren fald og landets markante højredrejning, der må vække bekymring i både Europa og Rusland.

Onsdag d. 31. januar 2018
Polske oprør og krige i 1900-årene
I Madrid 1997 accepterede Rusland i en aftale med USA, at Polen, Ungarn og Tjekkiet kunne optages i NATO, hvis amerikanske militærenheder ikke blev udstationeret i disse lande. Indtil 2014 var dette heller ikke sket, men annektering af Krim og krænkelserne af Østukraines suverænitet satte spørgsmålstegn ved den fremtidige udvikling. Som et af de tre østeuro-pæiske lande kom Polen med i Nato foråret 1999.
Vi ser på Polens krigshistorie - og landets beliggenhed - i løbet af 1900-tallet og den markante højredrejning, der truer med at sætte det polske demokrati ud af kraft.

Onsdag d. 14. februar 2018
Om de tyske invasionsplaner mod Sverige
under den 2. verdenskrig
Danmark, Norge og Sverige var i årene op til den 2. verdenskrig fælles om en udenrigs- og sikkerhedspolitik, der lagde hovedvægten på deres neutrale status. I modsætning til Danmark og Norge lykkedes det Sverige at undslip-pe tyskernes besættelse, men prisen var høj og det er en populær opfattelse, at Sveriges neutralitet var temmelig tyskvenlig. Er der noget om snakken eller har vi at gøre med en nordisk småstat, der balancerede mellem Hitler-tyskland og de Allierede for at bevare sin suverænitet?
Vi hører om de tyske transittog fra Norge og "Engelbrecht-divisionen" der gik i transit fra Oslo til Haparanda, de tyske invasionsplaner mod Sverige samt "Umschlaglager der deutschen Wehrmacht" i Luleå(!)
Endelig dykker vi ned i spørgsmålet om hvad der egentlig forhindrede en tysk invasion af Sverige?

Onsdag d. 28. februar 2018
Sveriges særlige forhold til de Allierede og sin neutralitet under den 2. verdenskrig
I modsætning til Danmark og Norge lykkedes det faktisk Sverige at undslip-pe en tysk besættelse, og det er en populær opfattelse, at Sveriges neutralitet var temmelig tyskvenlig. Det er langt fra hele sandheden og denne gang ser vi nærmere på, hvordan den svenske regering tidligt lod den danske efterretningstjeneste og englænderne få husly i Stockholm. Såvel kurerflyvningerne som regelmæssig flytrafik med "British Overseas Airways Corporation" (BOAC) opretholdtes stort set gennem hele krigen, og skulle i oktober -43 blive af afgørende betydning i kapløbet om Atom-bomben. Sejlads med krigsvigtigt materiel fra Lysekil på Sveriges vestkyst til Hull i England foregik i hele perioden 1943-45.
Vi ser nærmere på det hele og søger at besvare spørgsmålet om hvem der blev begunstiget, når den svenske regering lod nødlandede piloter kom hjem til deres krigsførende nationer?

Onsdag d. 14. marts 2018
Hitlertysklands sammenbrud 1945
- og historien om SNG 81 i Guldborgsund
Kampene på østfronten under den 2. verdenskrig var intense og blodige. Først tromlede Hitlers styrker - i sommeren 1941 - over den sovjetiske grænse med kurs mod Moskva. Mindre end fire år senere gik det den modsatte vej, og Den Røde Hær kunne rykke over grænsen for Det 3. Rige med kurs mod Berlin. Østpreussen skulle snart forsvinde fra Europakortet og Königsberg blive forvandlet til Kaliningrad. Vi følger de sidste måneders tyske tilbagetog langs Østersøen og de hasarderede redningsforsøg af tropper, sårede soldater og den flygtende, tyske civilbefolkning.
Vi dykker ned i den utrolige historie om de 15 store tyske vandflyvere, Dornier Do 24, der fløj til Danmark i timerne for den tyske kapitulation den 5. maj 1945! Vi får hele historien fra de første tyske flygtninges ankomst til Seenotgruppe 81s mandskab d. 18. juni 1945 endelig gik i britisk fangen-skab. Deres enhed skulle blive den sidste med Luftwaffe-fly i aktiv tysk tjeneste over Danmark!

Onsdag d.
Fra al-Qaeda til IS, ISIS og ISIL - om militante muslimer og kampen for kalifatet
Siden den makabre provokation mod USA i 2001, hvor Osama bin Laden rettede et ødelæggende angreb på Twin Towers (WTC), Pentagon og tilmed søgte at udslette Senatet og Repræsentanternes hus på Capitol Hill i Washington D.C. har "Krigen mod Terror" fyldt godt i medierne. På det seneste er det blevet forsøgt at definere den militante islamiske terror som Hybrid War-fare (HW) og diskuteret hvorledes denne krigsførelse bedst kan imødegås. Er det en krigsførelse, der har forstået, med hvilken lethed den globale nyhedspredning kan foregå og indgår de sociale medier og kulørte tryksager derfor som effektfulde våben i kampen for oprettelsen og udbredelsen af kalifatet?
Vi bevæger os ind i en verden af mørke tanker og idéer som voldelige og fanatiske muslimske fundamentalister bringer til torvs i smarte, profes-sionelt designede magasiner med navne som Rumiyah, hvor det første nummer udkom i september 2016 og dets forgænger onlinemagasinet Dabiq der blev startet i juli 2014 og udkom på både engelsk, tysk og fransk samt russisk.
Endelig diskuterer vi om begrebet hybridkrigsførelse giver en mere sammenhængende forståelse af den militante islamismes hidtidige succes med både at få mediernes opmærksomhed og lokke tusindvis af unge europæere i hellig krig?Mere om dette kursus

Priser og tilmelding


Kursusinformation

Start: 13-09-2017, kl. 18:30

Ugedag Onsdag
Holdnr172-930
Adresse Grønnegades Kaserne
Grønnegade 10
4700 Næstved
LokaleMusikstalden
Holdtimer36
Antal mødegange12
AfdelingAOF Næstved og Susålandet

Kursusdage

13-09-2017 Onsdag 18:30  -  21:00
27-09-2017 Onsdag 18:30  -  21:00
11-10-2017 Onsdag 18:30  -  21:00
08-11-2017 Onsdag 18:30  -  21:00
22-11-2017 Onsdag 18:30  -  21:00
20-12-2017 Onsdag 18:30  -  21:00
17-01-2018 Onsdag 18:30  -  21:00
31-01-2018 Onsdag 18:30  -  21:00
14-02-2018 Onsdag 18:30  -  21:00
28-02-2018 Onsdag 18:30  -  21:00
14-03-2018 Onsdag 18:30  -  21:00
11-04-2018 Onsdag 18:30  -  21:00

Faktaoplysning

Forudsætninger Der serveres kaffe/the og kage under foredragene. Undervisningsmateriale udleveres undervejs

Betalingsbetingelser


Tilføj til min kalender

Her har du mulighed for at føje dette arrangement til din kalender, f.eks. for at reservere datoen, også selv om du ikke har tilmeldt dig: Tryk på "tilføj til min kalender" Tryk på "åben knap" Lykkes det ikke, så tryk "gem" i stedet for "åbn" og importer fra din kalender.